„Za 20 lat bardziej będziesz żałował tego, czego nie zrobiłeś, niż tego co zrobiłeś. Więc odwiąż liny opuść bezpieczną przystań.
Złap w żagle pomyślne wiatry. Podróżuj, śnnij odkrywaj”
Mark Twain

Jak wejść na wyższy poziom rozwoju osobistego - terapia gestalt

Gestalt

Gestalt jest jednym z głównych nurtów psychoterapii humanistycznej. Celem psychoterapii jest poszerzenie świadomości w obszarze ciała, emocji, myśli i zachowań, tym samym rozwój jednostki w kierunku dojrzałości, autonomii, wolności i odpowiedzialności.

Psychoterapia Gestalt to proces, a najważniejszymi "elementami" tego procesu jest

Kontakt

Psychoterapia Gestalt jest „sztuką kontaktu”, jest spotkaniem dwóch osób: klienta i terapeuty. Nie ma tutaj miejsca na „wszystko wiedzącego lekarza” i „nic nie wiedzącego pacjenta”. Terapeuta wierzy, że Ty sam wiesz, co jest dla Ciebie dobre, dlatego towarzyszy i pomaga Ci w poszukiwaniu tego, co uznasz, że jest dla Ciebie najważniejsze.

Świadomość

Dzięki uświadomieniu sobie czego naprawdę chcę, czego pragnę i co utrudnia mi zaspokojenie swoich potrzeb możliwa jest zmiana.

Wybór

Kiedy masz już świadomość tego co robisz, dlaczego cierpisz, możesz zdecydować co dalej: czy zostajesz przy starych, bezpiecznych sposobach zachowania czy zaryzykujesz nowe, aby poznać prawdziwego(ą) siebie aby tworzyć życie w nowy sposób. Masz wybór, dlatego zmiana jest zawsze możliwa.

Doświadczenie

W terapii tworzy się bezpieczna przestrzeń, aby można było doświadczyć siebie w inny sposób, skontaktować się ze swoimi emocjami, poczuć siebie i sięgnąć po to czego potrzebujesz. Zamiast pozostawać w sferze wyobrażeń i fantazji możesz doświadczyć siebie TU i TERAZ.

Odpowiedzialność

Kiedy wiesz już czego chcesz, czujesz czego potrzebujesz aby być szczęśliwym, radosnym, aby realizować siebie, swoje marzenia to nie pozostało Ci nic innego jak wziąć za to odpowiedzialność. Często narzekamy na innych, obwiniamy los za swoje niepowodzenia…

W terapii podążamy w kierunku wzięcia odpowiedzialności za swoje życie, poczucia, że to ja jestem jego autorem. To daje poczucie siły i wolności.

Holizm

Terapeuta Gestalt próbuje poznać Cię jako całego człowieka, ze wszystkimi Twoimi uczuciami, myślami, potrzebami, sprzecznościami, konfliktami z tym w jaki sposób jesteś w relacji z innymi ludźmi.

Integracja

Terapeuta Gestalt pomaga Ci zintegrować całego siebie, poprzez dostrzeżenie odrzuconych dotąd części swojego „JA”, nieakceptowanych uczuć, pragnień...

Psychoterapia Gestalt to proces, który pomaga prowadzić Cię:

  • OD pragnienia akceptacji przez otoczenie DO akceptacji siebie;
  • OD zewnętrznych źródeł oparcia DO oparcia w samym sobie;
  • OD narzekania czy obwiniania DO odpowiedzialności i sprawczości;
  • OD tego, co myślisz, że „musisz” DO tego, czego naprawdę chcesz;
  • OD niezadowolenia ze swojego życia DO radości i wolności.

Zapraszam Cię w taką podróż...