„Jesteśmy w pełni sobą tylko wobec siebie nawzajem; (…) Zamiast biernie czekać, co mi się przydarzy,
mogę świadomie kształtować zdarzenia. Muszę zacząć od siebie, to prawda; ale nie wolno mi na sobie poprzestawać.”
W. Tubbs

Usiądź, zatrzymaj się na chwilę i sprawdź naszą ofertę...

Oferta psychoterapeutyczna

Konsultacja

Jest to kilkurazowe spotkanie z psychoterapeutą, którego celem jest orientacja w sytuacji życiowej zgłaszającej się po pomoc osoby oraz określenie obszaru trudności do ewentualnej dalszej pracy terapeutycznej.
Czas trwania: 50 min. Koszt: 100 zł

Psychoterapia indywidualna

Krótko lub długoterminowy cykl regularnych, cotygodniowych spotkań terapeutycznych, których celem jest rozwiązywanie osobistych problemów i dokonywanie zmian w dotychczasowym funkcjonowaniu. Jest to proces poznawania siebie.
Czas trwania: 50 min. Kkoszt: 100 zł

Terapia par

To wspólna praca obojga partnerów z udziałem terapeuty w kierunku poszerzenia świadomości siebie, własnych potrzeb, oczekiwań wobec partnera, a także utrwalonych wzorców zachowania i funkcjonowania w relacji. Warunkiem rozpoczęcia psychoterapii jest jednoczesna decyzja obojga partnerów o rozpoczęciu wspólnej pracy.
Czas trwania: 60 min. Koszt: 120 zł

Konsultacje dla rodziców

Pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, edukacyjnych i emocjonalnych dziecka.
Czas trwania: 50 min. Koszt: 100 zł

Interwencja kryzysowa

Kilkurazowe spotkania dla osób doświadczających chwilowych kryzysów emocjonalnych spowodowanych nagłymi sytuacjami życiowymi.
Czas trwania: 50 min. Koszt: 100 zł

Warsztaty, szkolenia, grupy psychoedukacyjne, grupy rozwoju osobistego

To spotkania osób o podobnej specyfice problemu, stwarzają one okazję do przyjrzenia się swoim zachowaniom, poprzez dzielenie się swoim doświadczeniem w grupie i korzystanie z doświadczeń innych uczestników.